Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2011

baca
When you see it you will shit brix:)

March 31 2011

baca
7996 eeb2 500
Reposted fromczerski czerski

March 18 2011

baca
A mogłeś napisać, że w dupie to masz i jak sie nie podoba, to won :)
baca
0654 0de2 500
Reposted fromczerski czerski

February 02 2011

baca
1979 f2b4
Reposted fromobcyastronom obcyastronom viaraczkowski raczkowski

December 29 2010

baca
Reposted fromczerski czerski

November 22 2010

baca
"W obwodowej Komisji Wyborczej numer 16 w Zgierzu urna wyborcza została zrobiona z plastikowego kosza na śmieci. Kosz został gustownie przyozdobiony godłem i plombami".

(via WTF Poland srsly?)
Reposted fromczerski czerski

November 09 2010

baca
No i teraz nie wiem, czy pani Grażyna mówi po holendersku.

November 06 2010

baca
1238 fd3d
Reposted fromczerski czerski

October 29 2010

baca
baca
6735 5043 500
Znalezione na fejsbuku.
Reposted bywicikumozaseam18ikssiknitrusgentlementlemankylindrakrolpomponklaexwhookey

October 13 2010

baca
2708 541d 500
Platforma
Reposted fromorm23 orm23 viaraczkowski raczkowski

August 18 2010

baca

a) niewykluczone, że i do Gdańska mięsko docierało

b) wyrazy współczucia dla właścicieli kebabowni z całkiem porządnym mięsem (są takie?) - się im przy okazji mocno oberwie.

August 11 2010

baca
6537 4850 500
A na jarmarku jest uzdrowicielka, co leczy ze zdjęcia.

August 10 2010

baca

July 23 2010

baca
Iście niemiecki pomysł, korzystają skubani z najlepszych wzorców.

April 26 2010

baca
Dyrektor Radia Maryja ostrzega, że żyjemy w czasach "dyktatury liberalizmu".
http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80273,7813171,O__Rydzyk__Politycy_i_media_deprawuja_narod.html

April 14 2010

baca
1000 d5cb
Reposted fromczerski czerski
baca

February 02 2010

baca
Polska. Kraj, w którym sprzedano 2 miliony kijów baseballowych i ani jednej piłeczki.
— demotywatory.pl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl