Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 14 2010

baca
Haitańczycy umierają nie tylko od ran, lecz także z pragnienia. Duża część kraju nie ma wody. Mało tego, bezdomni łapią infekcje w zimne nocy, więc tylko czekać, jak zaczną umierać.
http://www.dziennik.pl/swiat/article525523/Haiti_umiera_z_zimna_i_pragnienia.html

January 08 2010

baca
Koniec z gwiazdkami, haczykami i małym drukiem. Będziemy uczciwi wobec klientów - ogłosił w czwartek nieoczekiwanie Sławomir Sikora, prezes banku Citi Handlowy
http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,7430790,Prezes_banku_obiecuje__Koniec_z_gwiazdkami_i_haczykami_.html

December 17 2009

baca
2933 064b
Reposted byatheismmalechsicksinNoOhappymeal

December 16 2009

baca
Nie dostali Orlika, powstał więc... Sępik. Dyrektor szkoły, nauczyciele, rodzice zbudowali go sami. - Sępik, bo musieliśmy wszystko wysępić - mówią z dumą
http://trojmiasto.gazeta.pl/trojmiasto/1,35612,7367208,Jak_to_sie_robi_w_Chojnicach__Sepik_zamiast_Orlika.html

December 10 2009

baca

December 02 2009

baca
W świecie mojego dzieciństwa, jak coś takiego nie wyszło, dostawało się jeszcze w łeb stalową belką, na zachętę :)

October 30 2009

baca
9446 cea1
(via Wielebny)
Reposted fromczerski czerski

October 25 2009

baca

October 23 2009

baca
- Czemu pan nie chciał dać kartki na wódkę Kazikowi Staszewskiemu? Wytknął to panu w piosence "No speaking inglese" "No daj mi Derdziuk wódki, no co ci to stanowi? Ja nie mogę, muszę zawieźć tatowi".

- Z panem Staszewskim, który jest dzisiaj celebrytą, studiowaliśmy socjologię. Na Uniwersytecie Warszawskim był strajk. A ja uważam, że w czasie strajku się strajkuje, a nie pije. Dawne czasy. Chciałbym zresztą nie być postrzegany przez pryzmat tej historii.
— Wywiad ze Zbigniewem Derdziukiem, nowym prezesem ZUS - http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,7171765,Derdziuk__Gdyby_zona_sie_nie_zgodzila__to_bym_prezesem.html
Reposted fromczerski czerski

September 18 2009

baca

http://www.collegehumor.com/video:1921177

Toxicity na skrzypeczkach w wykonaniu laseczek. Apocalyptica się może schować :)

September 15 2009

baca

September 10 2009

baca
Coś czuję, że będzie potop.
baca

July 29 2009

baca
3748 ae35 500
Reposted bykatjahsavor

July 28 2009

baca
zapach knura
Reposted fromno-maam no-maam viaiber iber

July 16 2009

baca
true, true
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaiber iber

June 19 2009

baca
.ninja { color: black; visibility: hidden; }
Reposted fromfhr fhr

June 17 2009

baca
(podesłał eMPi)
Reposted fromczerski czerski

June 04 2009

baca
Zryw narodowy.
Reposted fromfhr fhr
baca
Reposted fromashe ashe viaiber iber
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl